Aké sú registre?

Register dlžníkov eviduje zápisy fyzických alebo právnických spoločností, ktoré sa omeškali v plnení svojich záväzkov voči veriteľovi. Ich najdôležitejším cieľom je podať pomoc spoločnostiam z bankového i nebankové sektoru, aby mohli čo najlepšie zhodnotiť finančnú situáciu každého kienta a teda aj jeho šance a možnosti na schválenie pôžičky. Registre by ale mali pomáhať aj poctivým dlžníkom, ktorým banky a nebankové firmy skôr schvália žiadosť.

Postupom času sa ale začalo v registroch dlžníkov objavovať stále viac dlžníkov, ktorí však svoje záväzky plnili vždy podľa správnych termínov. Registre sa tak už stávajú nie veľmi dôveryhodným zdrojom informácií a na ich význam a dôležitosť nepridá ani ich neprehľadnosť a existencia veľkého množstva.

Základné typy registrov sú bankové a nebankové.

Bankové registre:

Centrálny register úverov (CRU) – je zariadený zákonom o bankách

Bankový register klientskych informácií – je spravovaný súkromnou firmou

Bankové a nebankové registre:

Nebankový register klientskych informácií

Združenie na ochranu leasingu a úverov spotrebiteľom

Ďalšie registre:

Register dlžníkov na Slovensku – CERD

Ako môžete vidieť z vyššie uvedeného, registre sú u nás veľmi zavádzajúcim zdrojom informácií, hlavne z toho dôvodu, že je ich naozaj množstvo a nerozlíšená pôsobnosť. Našich investorov preto nezaujímajú  tieto registre a každého zákazníka hodnotia jednotlivo podľa jeho skutočnej finančnej úrovne.

Komentáře nejsou povoleny.